Anmälan

KURSAVGIFTER 2020:

PROVA PÅ-kursen:       1200 kr (inklusive material)
VECKO-kursen:            4500 kr (4000 kr vid anmälan före 17/5)

 

Anmälan till kurserna:
Förhandsanmälan sker via mail till mats@konstnar.se
Kom ihåg att ange namn och vilken kurs som avses! OBS att antagningen sker i den ordning betalda anmälningsavgifter kommer målarskolan till handa! Deltagarantalet är begränsat. För grupprabatter och separata arrangemang, vänligen kontakta Mats Åkerman.

Kursavgifter betalas till Bankgiro 5418-5756.
Bindande anmälan till VECKO-KURSEN sker genom att betala anmälningsavgiften 500 kr på Bankgiro 5418-5756. Inbetalad anmälningsavgift återbetalas ej.
Resterande avgift betalas före respektive kursstart.